Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 23η Μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου στην οποία συζητήθηκαν συνολικά ένδεκα (11) θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αυτά αφορούν την αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2023, την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» εξουσιοδότηση κ.  Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης, την έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2022 και την έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2022.

Επίσης αποφάσεις θα λάβουν για την αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων),  τη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας (εισήγηση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής), τη χωροθέτηση θέση στάσης οχημάτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη 3, τη χωροθέτηση θέσης στάσης και φορτοεκφόρτωσης οχημάτων στην  οδό Αθανασίου Καρπενησιώτη 58, τη μονοδρόμηση της οδού Ρόδου στον Άνω Ξηριά Καρπενησίου, την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Στάβλων και την παραχώρηση δικαιώματος σύστασης μονού τάφου στην Κοινότητα Καρίτσας.