Νέες καταγγελίες Λερογιάννη για την Πειραϊκή-Πατραϊκή

Σε νέες καταγγελίες προχωρά η μείζων αντιπολίτευση του Δήμου Καρπενησίου για αυθαίρετες κατασκευές και θέτει ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή Πορείας 2020», κ. Δημήτρης Λερογιάννης, αναφέρει:

«Για µιαν ακόµη φορά, το Πολεοδοµικό γραφείο Καρπενησίου χαρακτήρισε ως αυθαίρετο έργο του Δήµου. Τώρα πρόκειται για τοιχίο στην περιοχή της Πειραϊκής Πατραϊκής, το οποίο αποτελεί τµήµα του έργου µε τίτλο “Αξιοποίηση-Διαµόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής”. Όµως, δεν είναι παρά µια από τις πλείστες περιπτώσεις που ο δήµος φανερώνει το µέγεθος της αλαζονείας και της αδιαφορίας του για τις νόµιµες διαδικασίες.

 Συγκριµένα, µετά από καταγγελία πολίτη, το Πολεοδοµικό γραφείο διαπίστωσε “κατασκευή τοιχίου από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς τις απαιτούµενες εγκρίσεις/µελέτες” κι επέβαλλε στο δήµο πρόστιµο αξίας € 1500 περίπου. Είναι ευκόλως αντιληπτό ότι η συγκεκριµένη αυθαιρεσία, εκτός από επικίνδυνη, δηµιουργεί θέµατα άνισης µεταχείρισης απέναντι στους πολίτες των οποίων οι οικίες εφάπτονται του αυθαίρετου τοιχίου. Αρχικά, απαξιώνοντάς τες και στη συνέχεια δηµιουργώντας σοβαρά θέµατα προσβασιµότητας στα εν λόγω οικόπεδα.

 Θα θέλαµε, λοιπόν, να θέσουµε τα εξής ερωτήµατα, τόσο στον δήµαρχο όσο και στον αρµόδιο αντιδήµαρχο:

➢ Πού αποσκοπεί αυτή η απαξιωτική και αλαζονική στάση απέναντι στα δηµόσια έργα; 

➢ Για ποιο λόγο δεν ακολουθούνται οι εγκεκριµένες µελέτες; 

➢ Ποιους εξυπηρετούν αυτές οι αυθαίρετες παρεµβάσεις στην υλοποίηση των έργων; 

 Πριν λίγο καιρό, κρούσαµε τον κώδωνα του κινδύνου, αναδεικνύοντας αυθαιρεσίες στην ανάπλαση του 1ου ΓΕΛ-Γυµνασίου Καρπενησίου. Με αποτέλεσµα, την επιβολή ενός ακόµη προστίµου αξίας € 152.000. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουµε ότι ο δήµαρχος δεν θορυβήθηκε και συνεχίζει να τηρεί την ίδια στάση.

Από την µεριά µας, το µόνο που ζητούµε είναι ο σεβασµός στα δηµόσια έργα και στους πολίτες. Κάθε αρχή οφείλει να ακολουθεί τις νόµιµες οδούς και να εξασφαλίζει στους κατοίκους τα βέλτιστα αποτελέσµατα και µε διαφάνεια. Ειδάλλως… ποιος ο λόγος ύπαρξής της;..»