Στη συγκρότηση του Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε ο Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την 31-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Αναλυτικότερα, τα Νομικά Πρόσωπα με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Εκπαίδευσης  Δήμου Αγράφων” και “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων” διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται η κάθε μια από 13 μέλη ως εξής: Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων ένας (1) ορίζονται από  την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία δράση ή ειδικές γνώσεις  στο χώρο της εκπαίδευσης, δυο (2) Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δυο (2) εκπροσώπους της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων  συλλόγων  γονέων. Για τον υπολογισμό της αναλογίας περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονταικαι επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά την παραπάνω αναλογία από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Η σύνθεση της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η σύσταση της Επιτροπής έχει ως εξής: δύο (2) διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι κ.κ.: Κουρκούνη Παρασκευή (Δημ. Σχολείου Βαλαώρας) και Φιλιπποπούλου Βάϊα (Δημ. Σχολείου Παλαιοκατούνας) με αναπληρώτριες τις Παπανικολάου Αλεξάνδρα Δημ. Σχολείου Γρανίτσας και Σοφολόγη Χαρίκλεια (Δημ Σχολείου Δυτ. Φραγκίστας).Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Κλεφτοσπύρου Βασιλική  (Νηπιαγωγείου Βαλαώρας) με αναπληρώτρια την Καπέλου Μαρία – Ελένη  (Νηπιαγωγείου Δαφνούλας). Τον Διώτη Νεκτάριο πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Παλαιοκατούνας ως εκπρόσωπο  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ως ακολούθως: Αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Προτείνονται από το Δήμαρχο οι κ.κ.: Αντιδήμαρχος Σουλιώτη Χρυσούλα, ως Πρόεδρος 2) ο Αντιδήμαρχος Παπαθανάσης Γρηγόριος ως Αντιπρόεδρος 3) ο Αντιδήμαρχος Αθανασίου Γεώργιος ως μέλος με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Μπράζια Παναγιώτη 4) η  Δημοτική Σύμβουλος Κοτρώνα Αννέτα ως μέλος και αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ζαχαράκη Παναγιώτη 5) ο Δημοτικός Σύμβουλος Κολοκώτσιος Βασίλειος ως μέλος και αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Γκορόγια Παναγιώτη. Οι Δημότες που προτείνονται από το Δήμαρχο είναι: 1) Κοσμάς Χρήστος ως μέλος με αναπληρωματικό τον Φλώτσιο Παναγιώτη 2) Στεργιάννη Μαρία ως μέλος, με αναπληρωματικό τον Κατσιάδα Επαμεινώνδα 3) Γεωργάτσωνα Ευγενία ως μέλος με αναπληρωματικό τον Γαλανό Χρήστο, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος που προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις είναι η Αργυρώ Διώτη και αναπληρωματικό μέλος αυτής η Καραγιάννη Βασιλική.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σχετικά με την Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται δύο (2) διευθυντές/τριες, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι κ.κ Καραγκούνης Λάμπρος, Δ/ντής του 1ου ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας, με αναπληρώτριά του, τη Γαλάτη Αργυρώ, Δ/ντρια του Γυμνασίου Δυτικής  Φραγκίστας και τη Σιούτα Βασιλική, Δ/ντρια του Γυμνασίου-Τάξεις Λυκείου Κερασοχωρίου με   αναπληρώτριά της τη Σβερώνη Ευαγγελία, Δ/ντρια του Γυμνασίου- Τάξεις Λυκείου Γρανίτσας. Τον Παπαδήμο Γεώργιο του  Αλεξάνδρου με αναπληρώτρια την Κακού Παναγιώτα του Δημητρίου ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων, ενώ ως εκπρόσωπος μαθητικής Κοινότητας της σχολικής μονάδας ορίζεται ο  Πρόεδρος του 15μελούς Παπαδήμος Κωνσταντίνος του Αθανασίου και αναπληρωτή αυτού τον γραμματέα Ζαχαράκη Δημήτριο του Αποστόλου.Τα υπόλοιπα μέλη που προτείνονται από το Δήμαρχο ορίζονται ως ακολούθως: Αιρετοί Δημοτικοί  Σύμβουλοι (1)η Αντιδήμαρχος Σουλιώτη Χρυσούλα, ως Αντιπρόεδρος2) ο Αντιδήμαρχος Παπαθανάσης Γρηγόριος ως μέλος με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη 3) ο Αντιδήμαρχος Μάκκας Ηλίας, ως μέλος με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Γκορόγια Παναγιώτη4) ο Αντιδήμαρχος Αθανασίου Γεώργιος ως μέλος με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Κολοκώτσιο Βασίλειο 5) η Δημοτική Σύμβουλος Κοτρώνα Αννέτα με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μπράζια. Τρείς (3) Δημότες από το Δήμαρχο ως εξής: 1) Κωνσταντίνος Καρδαμπίκης, ορισθείς από το δήμαρχο, ως Πρόεδρος2)Παναγιώτης Φλώτσιος ως μέλος, με αναπληρωματικό τον Θωμά Σκόνδρα. 3) Γεωργαλή Μαρία με αναπληρωματικό μέλος, την Ειρήνη Φωτοπούλου. Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος που προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Τάκης Κωνσταντίνος και αναπληρωτή του τον Μάκκα Απόστολο.