Στη συγκρότηση του Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε ο Δήμου Καρπενησίου σύμφωνα με την 9-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία  “Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Καρπενησίου” διοικείται από  Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 13 μέλη ως  εξής: Έξι (6) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων δυο (2) ορίζονται από  την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία δράση ή ειδικές γνώσεις  στο χώρο της εκπαίδευσης, δυο (2) Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δυο (2) εκπροσώπους της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων  συλλόγων  γονέων. Με αναλογία τα 3/5 των μελών συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο, τα 2/5 από  τις  λοιπές παρατάξεις. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά την παραπάνω αναλογία από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Η σύνθεση της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η σύσταση της Επιτροπής έχει ως εξής: δύο (2) διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι κ.κ.: Αντωνίου Δημήτριος με αναπληρωτή τον Ευθυμίου Ιωάννη και Ζάγκας Ελευθέριος με αναπληρωτή τον Μοτσιόλα Σιδέρη. Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: κ.Δάφνη Δρυστέλλα με αναπληρώτρια την Μπανιά Μαργαρίτα. Τον κ.Λάππα Γεώργιο, εκπρόσωπο  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου, το μεγαλύτερο σε μαθητικό δυναμικό μεγέθους Σχολείου του Δήμου μας, με αναπληρώτρια την κ.Βαρελή Θεοδώρα. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ως ακολούθως: Αιρετοί  Δημοτικοί  Σύμβουλοι Προτείνονται από το Δήμαρχο οι κ.κ.: α)Ζαλοκώστα Σοφία με αναπληρωτή τον Σβερώνη Ιωάννη β)Γκαρίλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου Κωνσταντία γ) Κοκόση-Χαβέλου Νικολέτα-Κωνσταντίνα με αναπληρώτρια την Κονιαβίτη Ευδοξία δ)Κουτρομάνος Ταξιάρχης με αναπληρωτή τον Γενιτσαρόπουλο Χρήστο ε)Γραβάνης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μπουλάκο Σπυρίδωνα. Προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις ο κ.Κακαβάς Χρήστος με αναπληρωτή τον Γιαννιώτη Δημήτριο. Δημότες οι κάτοικοι με εμπειρία, δράση ή ειδικές γνώσεις  στο χώρο της εκπαίδευσης προτείνονται από το Δήμαρχο οι κ.κ.: 1. Λυκοκάπη Αντιγόνη με αναπληρώτρια τη Λαθύρη Κωνσταντίνα 2. Γιαννιώτης Στέφανος με αναπληρώτρια την Κοντοπάνου Αθανασία. 3. Τριχιά Μαρία με αναπληρώτρια την Ίβρου Αγγελική.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σχετικά με την Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται δύο (2) διευθυντές/τριες, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι κ.κ. Πολλάκη Φανή με αναπληρώτρια την Ιγνατίου Θεοδώρα και Μπάρλας Γεώργιος με αναπληρώτρια  την Καρφή Ροδοθέα. Τον κ. Καραγκούνη Ανδρέα,  με αναπληρώτρια, την κ.Καραγιώργου Κολοκύθα Χρυσούλα, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, το μεγαλύτερο σε μαθητικό δυναμικό μεγέθους σχολείου του Δήμου μας. Μια/ένας(1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό Δυναμικό Σχολικής Μονάδας. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται ως ακολούθως: Αιρετοί  Δημοτικοί  Σύμβουλοι α)Ζαλοκώστα Σοφία με αναπληρωτή τον Σβερώνη Ιωάννη  β)Γκαρίλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Τσιτούρη Παρασκευή γ)Κονιαβίτη Ευδοξία με αναπληρωτή τον Βονόρτα Δημήτριο δ)Τσιουγκρή- Γυφτομήτρου Κωνσταντία με αναπληρωτή τον Χαλκιά Παντελή. ε)Μπουλάκος Σπυρίδωνας με αναπληρωτή τον Γραβάνη Νικόλαο. Προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις ο κ.Γιαννιώτης Δημήτριος με αναπληρωτή τον Κακαβά Χρήστο. Δημότες οι κάτοικοι  με εμπειρία, δράση ή ειδικές γνώσεις  στο χώρο της εκπαίδευσης προτείνονται από το Δήμαρχο οι κ.κ. 1. Κολλημένος Δημήτριος  με αναπληρωτή τον Τσιάρα Κων/νο, 2.Αρμάγου-Μπούκα Ιουλία με αναπληρωτή τον Κολοκύθα Δημήτριο, 3. Ίβρου Αγγελική με αναπληρώτρια την Τριχιά Μαρία. Πρόεδρος του Ν.Π με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου» ορίζεται η Ζαλοκώστα Σοφία και αντιπρόεδρος η Γκαρίλα Γεωργία.