Στο επίκεντρο της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Βοιωτίας βρέθηκε η Κωπαΐδα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στην πόλη της Λιβαδειάς, αλλά και μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (epresence), για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η ενημέρωση σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κωπαΐδας, αλλά πρωτίστως ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξής της και τα έργα που εκτελεί ή δρομολογεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κωπαΐδα κατά τη χρονική περίοδο 2016 – 2020, έχουν ως εξής:
 Ολοκληρωμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.921.000 €.
 Έργα σε εξέλιξη ύψους 9.734.908 €.
 Έργα σε διαδικασία δημοπράτησης ύψους 12.032.544,5 €.
Στη συνεδρίαση προβλήθηκε εξειδικευμένη ανάλυση και παρουσίαση των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Δημάρχου Ορχομενού Βούλας Καράλη, του Δημάρχου Λεβαδέων Γιάννη Ταγκαλέγκα, του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων Γιώργου Ντασιώτη και του Δημάρχου Θηβών Γιώργου Αναστασίου.

Προ ημερήσιας διάταξης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για τα στοιχεία απολογισμού και ισολογισμού του έτους 2021 και προϋπολογισμού του έτους 2022 του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Άπαντες ενημερώθηκαν για τις δαπάνες του ΟΠΑΣΤΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και για κάθε μία από τις συνολικά 208 δράσεις που συγχρηματοδοτήθηκαν το 2021, 53 εκ των οποίων αφορούσαν την επέτειο των 200 χρόνων, από την Εθνεγερσία του 1821.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, εγκρίθηκε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 για την ένταξη νέων έργων ή δράσεων, όπως:
 Ο καθαρισμός κοίτης Βοιωτικού Κηφισού και υδατορεμάτων, προϋπολογισμού 600.000 €.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο Γήπεδο Παραλίας Αυλίδας, προϋπολογισμού 32.860 €.
 Οι δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης του Αθλητισμού και του Αθλητικού Τουρισμού στην Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 106.640 €.
 Η αποπεράτωση διπλού αποχετευτικού αγωγού του Δήμου Καμμένων Βούρλων, προϋπολογισμού 68.000 €.
 Η δαπάνη μαθηματικών εκδρομών, προϋπολογισμού 40.000 €.
Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Είχαμε τη δυνατότητα να συνεδριάσουμε στην πόλη της Λιβαδειάς και να παρουσιάσουμε το έργο και το σχεδιασμό μας για την εύφορη γη της Κωπαΐδας, που αποτελεί “πνεύμονα” όλης της χώρας. Με αυτή την αντίληψη την υπηρετούμε και υλοποιούμε μια δέσμη μεγάλων έργων και αναγκαίων παρεμβάσεων, όπως η μεταφορά των Κήπων Αλιάρτου στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων… Παράλληλα, εντάξαμε νέα έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022, ενώ ενημερώσαμε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους για κάθε δαπάνη του ΟΠΑΣΤΕ, ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά δράση που συγχρηματοδοτήσαμε. Δράσεις δεν θα είχαν υλοποιηθεί, δίχως την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΟΠΑΣΤΕ».