Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί το θέμα που αφορά το ψήφισμα για τις Μελέτες των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος –Βοϊδολίβαδο –Απέλινα» και β) στην θέση «Γραμμένη–Τούρλα –Καρνόπι» των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Αναλυτικότερα, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης θα εισηγηθεί στο Συμβούλιο ότι απορρίπτει τις παραπάνω μελέτες των αιολικών στον Δήμο και σε υψόμετρα από 170μ έως 1950μ παρά την μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών που προβλέπουν, με την ίδια συνολική ισχύ χάρις στην αύξηση του μεγέθους τους, θα επιφέρουν πολύ μεγαλύτερη και μη αναστρέψιμη καταστροφή στο προστατευόμενο περιβάλλον και πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους, για τους παρακάτω λόγους: Αυξάνονται οι νέοι δρόμοι που θα διανοιχθούν μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, αυξάνονται οι εκσκαφές, αυξάνεται η ταπείνωση των κορυφών, αυξάνεται το πλάτος των δρόμων λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των ανεμογεννητριών, διπλασιάζεται η επιφάνεια  σάρωσης των Α/Γ με καταστροφικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, αυξάνονται οι αποψιλώσεις των δασών και οι κοπές των δένδρων από δεκάδες στις αρχικές μελέτες τώρα υπολογίζονται σε χιλιάδες. Εμμένει στις επιφυλάξεις όπως διατυπώθηκαν στην προηγούμενη απόφαση –ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το ίδιο θέμα. Είναι υπέρ των ωφέλιμων πηγών ενέργειας με προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος, όρους που δεν πληρούν οι συγκεκριμένες ΜΠΕ όπως έχουν κατατεθεί. Οι προτάσεις του Δ.Σ. αφορούν την αναστολή αδειοδοτήσεων  για  την  εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων, μέχρι τη σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τις Α.Π.Ε. που θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους που έχουν ήδη επισημανθεί.

Βασικό θέμα τα Αιολικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Παρασκευής

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Δύο είναι τα θέματα για τα οποία θα κληθούν οι σύμβουλοι να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν το ψήφισμα – γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Επίσης οι σύμβουλοι θα συζητήσουν για τον χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών, έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.