Τα έργα που ολοκληρώθηκαν και …παραλαμβάνονται

3911

Στην παραλαβή των έργων του προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου. Τα συγκεκριμένα έργα σχετίζονται με εργασίες στις Τοπικές Κοινότητες του Νομού. Για τον λόγο αυτό την έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών, που αφορούν αποκλειστικά την χρήση της πάγιας προκαταβολής για τις δαπάνες του Δήμου Καρπενησίου ζητά το Οικονομικό τμήμα του Δήμου προς το τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων. Οι δαπάνες αυτές είναι:
1) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του Δήμου Καρπενησίου με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) με συνολική δαπάνη 14.694,00 €.
2) Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 2018 με δαπάνη ποσού 1.000,00 €
3) Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δομιανών με υπεύθυνο τον Σταμούλη Νικόλαο, δαπάνη συνολικού ποσού 500 €
4) Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Καστανέας με υπεύθυνο τον Κακούρα Κωνσταντίνο με ποσό 1.000 €
5) Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Ασπροπύργου Καστανέας με υπεύθυνο τον Κακούρα Κωνσταντίνο, με δαπάνη 500 €