Αθήνα (Πνευματικό Κέντρο, αίθουσα Τρίτση)

Πολιτιστική Εκδήλωση ‘Μιλώντας για την ποίηση του Λάμπρου Ηλία’. Διοργάνωση Ιστορικό Λαογραφικό Μουσειακό Κέντρο Ευρυτανίας ‘Ο Εύρυτος’.