Σήμερα 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 23 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου. Δεκατρία (13) θα είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τους δημοτικούς συμβούλους και για τα οποία θα λάβουν και τις ανάλογες αποφάσεις. Συγκριμένα, θα αναφερθούν στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, στον καθορισμό των τελών καθαριότητας, νεκροταφείων, Αστικής και Δημοτικής συγκοινωνίας, διαφήμισης, κοινοχρήστων χώρων, ύδρευσης – αποχέτευσης και φωτισμού 2020. Επίσης, θα συζητήσουν  σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών, την Οικονομική Επιτροπή τροφείων Μαθητικής Εστίας και Παιδικών Σταθμών έτους 2020, αλλά τις μεταβολές σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2019-2020. Σε αποφάσεις επίσης, θα προχωρήσουν σχετικά με την διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης του έτους 2019 από ορκωτούς λογιστές, την μείωση μισθώματος στη Δημοτική Κοινότητα Μουζίλου, ύστερα από αίτημα του μισθωτή Αϊκη Γουλιέλμου, την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘’Συντήρηση – επισκευή υποσταθμών ΔΕΗ του Κολυμβητηρίου και Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 7.440 ευρώ με ΦΠΑ από το προσωπικό του Δήμου, την οικονομική ενίσχυση των δημοτών, καθώς και την παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Αγία Βλαχέρνα αλλά και του δικαιώματος διαρκούς χρήσης δεκάξι (16) οστεοθυρίδων στην Κοινότητα του Μεγάλου Χωριού. Όσον αφορά τα τεχνικά θέματα αποφάσεις θα ληφθούν σχετικά με τις εγκρίσεις των έργων «Παρεμβάσεις ανάπλασης – αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο Καρπενησίου» και «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Φουρνάς, Μεσοχωρίου Πλατάνου και Κορίτσας», καθώς και με την χορήγηση παράτασης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση σχολικώνκτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Καρπενησίου». Ακόμη θα συζητηθούν οι εγκρίσεις προσωρινής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού», «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στη θέση Βρύση εντός οικισμού Τ.Κ. Προδρόμου» και του έργου «Βελτίωση ύδρευσης στην Τ.Κ. Τόρνου», καθώς επίσης και η σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Βλαχέρνας», «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φιδακίων, Τ.Κ. Σελλών και Τ.Κ. Στεφανίου», αλλά και του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων».