Έγκριση έλαβε η εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Η πίστωση αυτή αφορά τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς και αφορούν έργα που αναμένονται να υλοποιηθούν στην Ευρυτανία.

Αυτά είναι τα εξής:

1. Υλοποίηση γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών σε περιοχή που η Π.Ε. Ευρυτανίας προτίθεται να προβεί σε κατασκευή μεγάλης λιμνοδεξαμενής, προκειμένου να δοθούν ασφαλή στοιχεία για τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους της λεκάνης κατάκλισης και τη θεμελίωση του υπό μελέτη φράγματος, σύμφωνα με το έργο που εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Ευρυτανίας με τίτλο «Γεωτεχνικές-Εδαφοτεχνικές έρευνες στον Καρπενησιώτη ποταμό στην περιοχή Μεσοχώρα Τ.Κ Καρπενησίου» ποσού 37.183,86 ευρώ.

2. «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος από Ανατολικό προς Δυτικό Παπαρούσι στη Χ.Θ. 1+600», λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 όπου σημειώθηκε καθίζηση τμήματος οδοστρώματος σε μήκος πενήντα μέτρων ποσού 60.000 ευρώ.

3. «Αποκατάσταση βλαβών- Τεχνικά οδικού δικτύου Πετραλώνων» ποσού 45.000 ευρώ.

4. «Δράσεις ανάδειξης της υψηλής ποιότητας κρέατος αρνιού του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του» ποσού 36.500 ευρώ.

5. «Εργασίες συντήρησης-αναβάθμισης και πιστοποίησης Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΚΚ». Αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναβάθμισης και πιστοποίησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (αναβατήρων) του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, απαραίτητων για την εύρυθμη, ενόψει έναρξης, λειτουργίας του ΧΚΚ, από προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία ποσού 33.232 ευρώ.

6. «Παραγωγή έντυπου& ψηφιακού υλικού για την τουριστική προβολή του Νομού Ευρυτανίας» ανάθεση υπηρεσίας παραγωγής ψηφιακού υλικού που θα απεικονίζει αξιοθέατα του νομού Ευρυτανίας (φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης συνοδευόμενες από κείμενα) για την τουριστική προβολή, παρουσίαση και ανάδειξη του τόπου ποσού 3.720 ευρώ.

7. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΧΚΚ», ποσού 7.000 ευρώ.

8. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΧΚΚ» ποσού 15.000 ευρώ.

Οι αντιδράσεις των μελών

Οι κ.κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα δήλωσαν πως θα συνεχίσουν να απέχουν από τη διαδικασία λήψης μη σύννομων αποφάσεων λόγω έλλειψηςνομιμότητας στη συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής.Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε πως επιφυλάσσονται ως παράταξη και ψηφίζουν λευκό στις δαπάνες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, εφόσον έχουν διαφορετική αντίληψη για την αξιοποίησή του χωρίς ιδιωτική εκμετάλλευση, ενώ καταψηφίζουν τις δαπάνες για την αξιοποίηση τεχνικών συμβούλων γύρω από την λειτουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στο ΧΚ Καρπενησίου.