Τηλεϊατρική παρακολούθηση για τον Δήμο Αγράφων

3201

Έναν νέο και σύγχρονο τρόπο έχει ως στόχο να ακολουθήσει ο Δήμος Αγράφων για την παρακολούθηση της υγείας των πολιτών του,  αυτόν της τηλεϊατρικής. Με την 17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε η ανάθεση στον «Cardioexpress υπηρεσίες τηλεϊατρικής Ανώνυμη εταιρία», την υπηρεσία  «Ανανέωση σύμβασης Τηλεϊατρικής παρακολούθησης»,  με συνολική τιμή 2.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ακόμη θα πραγματοποιηθεί πιστοποίηση της υπηρεσίας, η οποία θα υλοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

Τι προσφέρει όμως η εν λόγω υπηρεσία;

Η CardioExpress Telemedicine Services S.A ιδρύθηκε το 1993, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας με την εφαρμογή τηλεϊατρικής. Συνδυάζοντας την εμπειρία της στις ιατρικές υπηρεσίες και την υψηλή τεχνολογία, η CardioExpress, από το 1993 μέχρι σήμερα, κάνει ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής απλό, εύκολο και προσβάσιμο στον καθένα.
Στόχος της είναι να λύσει το πρόβλημα που δημιουργεί η καθυστέρηση της αναγνώρισης των καρδιακών επεισοδίων και η μη έγκαιρη αναζήτηση της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας, ιδιαίτερα όπου δεν είναι δυνατή η παρουσία καρδιολόγου. Επίσης, η υπηρεσία αυτή παρέχει τηλεϊατρική κάλυψη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κάποιες από αυτές απομακρυσμένες, διευκολύνοντας το έργο των αγροτικών ιατρών και παρέχοντας το αίσθημα της ασφάλειας στους μόνιμους κατοίκους τους. Επίσης, μέσω ειδικών προγραμμάτων με τους Δήμους και τα ΚΑΠΗ, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της τηλεϊατρικής και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας