Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας στο ξενοδοχείο Ελβετία και ώρα 6 το απόγευμα. Λίγο πριν τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση συνέλευσης, με σκοπό να γίνει μία συνολική ανασκόπηση των εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά, καθώς και αναλυτική αναφορά στα έσοδα και τα έξοδα του συλλόγου για το έτος 2019-2020. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. θα αναφερθεί στις νέες δράσεις του συλλόγου που προγραμματίζονται για τη νέα χρονιά, ενώ θα παρουσιαστούν και οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους για τη θέση τους στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Το Δ.Σ. του συλλόγου τονίζει: «η παρουσία όλων των φίλων και μελών του συλλόγου κρίνεται απαραίτητη».