Με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων.

Δύο (2) είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τους συμβούλους. Αυτά αφορούν την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 και την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022, του Δήμου Αγράφων. Να θυμίσουμε ότι η ψήφιση των παραπάνω έχει ήδη αργήσει, καθώς υπήρξε καθυστέρηση με την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου λόγω των προσφυγών που είχαν καταθέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η κα. Σουλιώτη και ο κ. Μπαμπαλής ως εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης (αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελ. 14-15).