Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ο διαγωνισμός για 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ

0
2607

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ η ημερομηνία και οι ώρες διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

ΟΜΑΔΑ Α’ (με πτυχίο Νομικής): Ημερομηνία διεξαγωγής , Ώρα προσέλευσης,  Ώρα έναρξης, Μάθημα, Διάρκεια εξέτασης – Σάββατο 7/7/2018, 9:00 π.μ., 10:00 π.μ., Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων, 2 ώρες, Κυριακή 8/7/2018 9:00 π.μ. 10:00 π.μ. Δημοσιονομικό Δίκαιο & Φορολογικό Δίκαιο 2 ώρες & 30’

ΟΜΑΔΑ Β’ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία): Ημερομηνία διεξαγωγής, Ώρα προσέλευσης, Ώρα έναρξης, Μάθημα, Διάρκεια εξέτασης – Σάββατο 7/7/2018, 9:00 π.μ., 10:00 π.μ., Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων, 2 ώρες, 15:00 μ.μ, 16:00 μ.μ, Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων, 2 ώρες & 15’

ΟΜΑΔΑ Γ’ (με πτυχίο Στατιστικής): Ημερομηνία διεξαγωγής, Ώρα προσέλευσης, Ώρα έναρξης, Μάθημα, Διάρκεια εξέτασης – Σάββατο 7/7/2018, 9:00 π.μ., 10:00 π.μ., Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων, 2 ώρες, Κυριακή 8/7/2018, 15:00 μ.μ, 16:00 μ.μ, Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική, 2 ώρες & 15’.

Τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.