Η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Κερασοχώρι.

Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΙΧΝΙΚΟ (Α΄ΦΑΣΗ)», Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΑΦΑ-ΤΡΙΔΕΝΤΡΟ», Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγράφων κατά το σχολικό έτος 2023-2024, Καταλληλότητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη θέση «Παλιοχορίγκοβο» της Τ.Κ. Κέδρων, ΔΕ Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων, Παράταση υλοποίησης της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» – Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης.

Επίσης συζητήθηκαν η: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023, Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας Δήμου Αγράφων και Επιχορήγηση συλλόγων.