Τι αναφέρει στην επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Την επανεξέταση της απόφασης παύσης ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ του Δήμου Αγράφων ζητά με έγγραφό του προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ, ο Δήμαρχος  Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, που σκοπό θα έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Αγράφων είναι απομακρυσμένος και οι δημότες του, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δυσκολεύονται να μετακινηθούν, όποτε αυτό παραστεί ανάγκη και να φτάσουν στο Καρπενήσι, όπου υπάρχει αντίστοιχο γραφείο για να εξυπηρετηθούν.

Η επιστολή Καρδαμπίκη

«Αρχικά, ο Δήμος Αγράφων ανήκει αφενός στους κατ’ εξοχήν ορεινούς Δήμους της χώρας και αφετέρου στους ηλικιακά πιο γηραιούς, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των δημοτών μας είναι άνω των 60 ετών. Πρόκειται για ένα Δήμο που καλύπτει έκταση 921km2 και αποτελείται μόνο από χωριά και οικισμούς. Οι αποστάσεις μεταξύ των χωριών – οικισμών είναι μεγάλες, με κάποιες από αυτές να ξεπερνούν ακόμα και τις έξι ώρες (αναχώρηση- επιστροφή). Αυτό είναι συνεπακόλουθο, τόσο του ιδιαίτερου γεωμορφολογικού χαρακτήρα της περιοχής – πράγμα που συμβάλλει και δυσχεραίνει την ήδη υπάρχουσα κακή πρόσβαση-, όσο και των δυσμενών καιρικών συνθηκών από τις οποίες πλήττεται η περιοχή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών ετησίως. Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η κατάργηση των Ανταποκριτών, αποτελεί τεράστιο πλήγμα στη  λειτουργία του Δήμου και φυσικά στην εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου ώστε να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους. Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλώ όπως επανεξετάσετε το ζήτημα σκεπτόμενοι τη μέγιστη αξία η οποία διέπει τη δημόσια διοίκηση και τους λειτουργούς αυτής, και η οποία  δεν είναι άλλη από την παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας τους.»