Παρότι περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες ολοκληρώνουν ανώτατες σπουδές ανώτατης, λιγότερες γυναίκες αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού.
Σχεδόν το 30% των γυναικών στην ΕΕ εργάζεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ενώ είναι πολύ πιθανότερο να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους για να φροντίσουν τα παιδιά ή συγγενείς τους.

πηγή:www.europarl.europa.eu