Οι απαντήσεις των αρμοδίων στα ερωτήματα Βελόπουλου

Τις δικές τους απαντήσεις δίνουν από την πλευρά τους οι αρμόδιοι σχετικά με δύο μεγάλα θέματα που απασχολούν την Ευρυτανία, για τα οποία έθεσε σημαντικές ερωτήσεις ο Βουλευτής Λάρισας και πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα όσον αναφορά την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης η σύνδεση Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέφερε τα εξής: «δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το τμήμα αυτό. Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προωθεί αυτή την περίοδο την ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και κατ’ επέκταση με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο». Ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Στυλιανός Πέτσας τόνισε για το ίδιο θέμα: «από τους Κ.Α.Π. του προηγούμενου έτους κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ποσό ύψους 5.320.000,00 € και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποσό ύψους 6.300.000,00 € για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ ίδια ποσά έχουν προγραμματιστεί να αποδοθούν στις εν λόγω Περιφέρειες και για το τρέχον έτος. Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας».

Για το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, κανονίστηκε συνάντηση την Πέμπτη στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας με τους Δημάρχους Αγράφων και Καρπενησίου και φορείς από τη Θεσσαλία.

Αξιοποίηση Λίμνης Κρεμαστών

Σχετικά με το θέμα της αξιοποίησης της Λίμνης Κρεμαστών και την ερώτηση του κ. Βελόπουλου για την αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση και αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης παραλίμνιας περιοχής της λίμνης των Κρεμαστών με πολλαπλά οφέλη, o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος ανέφερε ότι «Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, δεν έχει υποβληθεί κάποια σχετική πρόταση από φορείς της Ευρυτανίας για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ». Ο ίδιος συνέχισε τονίζοντας ότι «δράσεις που αφορούν στην προώθηση της αστικής αναζωογόνησης, την αναβάθμιση ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου και την αξιοποίηση αστικών και φυσικών περιοχών της χώρας δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της εκάστοτε πρόσκλησης. Για τον προγραμματισμό και την έκδοση νέων προσκλήσεων αρμόδια είναι η διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η ευρύτερη περιοχή της λίμνης των Κρεμαστών εμπίπτει στη περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης LEADER Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ. […] Ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 5.320.000,00€ στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (περιοχές εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος). Εξ αυτών στην Περιοχή της Λίμνης Κρεμαστών υλοποιούνται 4 δημόσια έργα και ένα διατοπικό σχέδιο με τίτλο Δίκτυο Λιμών Κεντρικής & Ηπειρωτικής Ελλάδας. Επίσης, σημειώνεται ότι στην παρούσα περίοδο, σχεδιάζεται το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 όπου τα νέα προγράμματα, που βρίσκονται υπό διαμόρφωση, και στο πλαίσιο των επιλεξιμοτήτων τους, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν σχετικές δράσεις».