Τμήμα ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου

4312

Αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε η Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Γκαρίλα Γεωργία σχετικά με την ίδρυση τμήματος ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου.

Αυξημένες φαίνονται να είναι οι ανάγκες των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής αλλά και τμήματα ένταξης με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να προσαρμοστούν και ενταχθούν ομαλά στην σχολική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό η Δ/νση Δ/θμιαςΕκπ/σης Ευρυτανίας με έγγραφό της προτείνει την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου,ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργού σε σχολικές μονάδες συστεγαζόμενες ή πλησίον της προτεινόμενης για ίδρυση νέου τμήματος ένταξης, ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους έχει προταθεί υποστήριξη από τμήμα ένταξης από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. ή από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Με απόφασή της η  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Καρπενησίου γνωμοδοτεί την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου.