Την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες στις σχολικές μονάδες του, προσπαθεί να επιτύχει ο Δήμος Καρπενησίου, κάνοντας ήδη ένα ικανοποιητικό βήμα, καθώς και στη διαμόρφωση ενός ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
Αναλυτικότερα, σε συνέχεια του προγραμματισμού για αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά στις τουαλέτες ΑΜΕΑ του 1ου Δημοτικού Σχολείου και της προσβασιμότητάς τους σε αυτές, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων τουαλετών με ολική αντικατάσταση, τόσο των αποχετευτικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, όσο και των ειδών υγιεινής -εσωτερικών πορτών. Οι εκπρόσωποι του Δήμου δήλωσαν: «Προτεραιότητά μας η βελτιστοποίηση των σχολικών μας υποδομών ώστε τα παιδιά μας να βρίσκονται σε ασφαλείς και ευχάριστες εγκαταστάσεις που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες για όλους».