Σε τροποποιήσεις αποφάσισε να προχωρήσει η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων σχετικά με το Ετήσιο Σχέδιο Τουριστικής Προβολής 2022.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η μείωση σε πολλές δράσεις του ποσού του προϋπολογισμού, ενώ σε άλλες αποφασίστηκε η αύξηση αυτού με σκοπό την καλύτερη δυνατή οργάνωση των δράσεων με τα κατάλληλα μέσα. Σύμφωνα και με τη θετική γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου το νέο σχέδιο διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Μετάφραση και εκτύπωση τουριστικού εντύπου: Το νέο τουριστικό φυλλάδιο που θα τυπωθεί, πρέπει να είναι μεταφρασμένο τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα (π.χ. αγγλικά). Δημιουργία εντύπων για ενημερωτικές δράσεις καθώς και ξεχωριστών θεματικών φυλλαδίων (θρησκευτικός, εναλλακτικός τουρισμός κλπ) επίσης μεταφρασμένα. Προϋπολογισμός κόστους 4000€ (από 2500).
  • Δημιουργία τουριστικού χάρτη: Δημιουργία ενός εύχρηστου τουριστικού χάρτη του δήμου όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί οδικοί άξονες και θα γίνει και αποτύπωση των κύριων σημείων ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμός κόστους 2000€
  • Δημιουργία λευκώματος: Η δημιουργία ενός καλαίσθητου φωτογραφικού λευκώματος θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη προβολή του Δήμου και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναμνηστικό δώρο σε πρόσωπα και φορείς οι οποίοι θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Προϋπολογισμός κόστους 2000€ (από 4000€).
  • Σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού: Το οπτικοακουστικό υλικό αποτελεί το πλέον απαραίτητο εργαλείο του ψηφιακού μάρκετινγκ, επομένως πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο το οποίο θα ενδυναμώσει την προβολή του Δήμου στα ΜΜΕ αλλά και διαδικτυακά, καθώς επίσης και σε εκθέσεις είτε δια ζώσης είτε virtual, μέσω των VR απεικονίσεων. Στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται και η δημιουργία βίντεο τα οποία θα προβάλλονται με την χρήση γυαλιών VR για εικονική περιήγηση. Προϋπολογισμός κόστους 4500€ (από 3000€).
  • Δημιουργία αφισών / banners:Δημιουργία αφισών και banners με απεικόνιση φωτογραφικών σημείων ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμός κόστους 3000€ (από 1000€).
  • Συμμετοχή σε τουριστικές δράσεις: Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις, με στόχο τη βελτίωση της τουριστικής αναγνωσιμότητας και ελκυστικότητας και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Προϋπολογισμός κόστους 2.500€.
  • Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων: Διοργάνωση εκδηλώσεων – φεστιβάλ για την ανάδειξη αξιοθέατων του Δήμου, καθώς και έξοδα φιλοξενίας προσώπων (δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, influencer και αντιπροσωπειών )στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής. Προϋπολογισμός κόστους 2000€ (από 7500€).
  • Επιλεκτικές καταχωρήσεις σε έντυπα, εφημερίδες και λοιπά ΜΜΕ: Μια αποδοτική δράση προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, είναι οι προσεκτικά σχεδιασμένες έντυπες καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η καταχώρηση διαφημίσεων σε κεντρικές και περιφερειακές εφημερίδες εντός Ελλάδας, η διαφημιστική καταχώριση σε τουριστικά περιοδικά αλλά και σε περιοδικά ποικίλης ύλης. Προϋπολογισμός κόστους: 5000€ (από 2500€).
  • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Η επίσημη σελίδα του Δήμου Αγράφων και ειδικά η ενότητα «Τουρισμός» χρειάζονται αναβάθμιση και ενημέρωση με το νέο υλικό που δημιουργούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα στα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστές ενότητες στο πρότυπο του φυλλαδίου. Προϋπολογισμός κόστους 2.500€.