Με μεγάλη χαρά οι υπεύθυνοι του Κέντρου Ιστορία και Πολιτισμού Ευρυτανίας, υποδέχτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αντιπροσωπία του Ιδρύματος Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος  κ. Καραχοντζίτης Ιωάννης και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα Μπακογεώργου Νικάνδρα, συνοδευόμενοι από  τον κ. Κοντοπάνο Νίκο και συνεργάτες του Ιδρύματος Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου, ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του ΚΙΠΕ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την προσφορά του ΚΙΠΕ, αλλά και την ενεργή υποστήριξή τους στο μουσείο.