Το αναλυτικό πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” για το Δήμο Αγράφων είναι το εξής: