Στον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων αιρετών προέβη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, που αφορά το συγκεκριμένο Δήμο, ώστε να τηρούνται από τους παραπάνω τα όρια αυτών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Γκαρίλα Γεωργία έλαβε υπόψη της την απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε να συζητηθεί το παρόν θέμα σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση. Ειδικότερα, οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων Δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Όμως οι  α) Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000κατοίκων + πρωτευουσών νομών μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις μικρότερες των 200 €, β) Αντιδήμαρχοι με ανώτατο επιτρεπόμενο χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως 50%του ορίου κλήσεων του Δημάρχου, γ) ο Γενικός Γραμματέας με ανώτατο επιτρεπόμενο χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως 80% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου και δ) οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, Πρωτεύουσας Νομού μέχρι του ποσού 80,00€. Για το Δήμο Καρπενησίου ο Δήμαρχος (πρωτεύουσας νομού) έχει δικαίωμα κλήσεων ύψους 160,00 €, οι Αντιδήμαρχοι 80,00 € και ο Πρόεδρος Δ.Σ. (πρωτεύουσας νομού) 80,00 €.

Οι αντιδράσεις Λερογιάννη

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Λερογιάννης Δημήτριος στο ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, απείχε από τη συζήτηση του θέματος, αναφέροντας τα εξής: «Δεν δικαιολογείται το κατεπείγον. Η διαφορά με τα προηγούμενα πλαφόν είναι τα 16ευρώ της προέδρου. Παρότι οι υπόλοιποι κάνουν χρήση του πλαφόν μειωμένο κατά20% φαίνεται ότι η κυρία Πρόεδρος δεν της αρκεί το πρόγραμμα και θέλει επιπλέον16 ευρώ το μήνα…Της δίνει το δικαίωμα ο νόμος αλλά δεν τεκμηριώνεται το κατεπείγον». Επίσης το σύνολο των μελών της παράταξής του απείχε από την συζήτηση του θέματος (12 μέλη αποχή).