Θετικά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για την εκχώρηση του δικαιώματος εμπορίας επιτραπέζιου νερού, φυσικού μεταλλικού νερού και παρασκευής αναψυκτικών, στην εταιρεία Grivas D Group με εκπρόσωπο τον κ. Δημήτριο Γρίβα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10359/11-07-2023 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Το δικαίωμα εμπορίας καθορίστηκε σε ποσοστό 4‰ και 3,25‰ όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.

«ΚΑΤΑ» ο Γκορόγιας Δημήτριος

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκορόγιας Δημήτριος ανέφερε τα εξής: «Οι θέσεις της λαϊκής συσπείρωσης γύρω από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πάγια και δεδομένη. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα λέγαμε ναι στην εκμετάλλευση των περισσευμάτων των πηγών αυτών, για τυποποίηση εμφιάλωση κλπ, εφόσον αυτή θα ήτανε μία δημοτική επιχείρηση. Εφόσον δίνεται για εκμετάλλευση σε έναν ιδιώτη, η στάση μας είναι πολιτικά αρνητική». Συνεχίζοντας ψήφισε «κατά».