Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, τέσσερεις εκπαιδευτικοί του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου, ταξίδεψαν σε Αγγλία και Ιταλία, προκειμένου να λάβουν επιπλέον, εξειδικευμένη γνώση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα ένας εκπαιδευτικός πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης στο σχολείο του δάσους. Το πρόγραμμα αφορούσε στις αρχές, τη δομή και τη λειτουργία του σχολείου του δάσους, όπως εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Ινστιτούτο για την Υπαίθρια Εκπαίδευση και την Ένωση Σχολείων του Δάσους. Η φιλοσοφία των ‘‘Σχολείων του Δάσους’’ είναι επηρεασμένη από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρητικούς που προωθούν τη βιωματική υπαίθρια εκπαίδευση, καθώς τα οφέλη για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών και την σύνδεσή τους με το περιβάλλον είναι σημαντικά. Ποικίλες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις προσφέρονται σε όλους δίνοντας ευκαιρίες να επιτύχουν, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία, ενσυναίσθηση και ικανότητες επικοινωνίας μέσα από βιωματικές εμπειρίες στο δασικό περιβάλλον με ταυτόχρονη ενίσχυση της αβίαστης σύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον.

Άλλοι τρεις εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στη γειτονική Ιταλία για το πρόγραμμα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης στο χαρούμενο σχολείο. Το πρόγραμμα ‘‘Χαρούμενο Σχολείο’’ αφορά στη θετική εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ευημερία. Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της θετικής εκπαίδευσης και παραδείγματα εφαρμογής, πρακτικές επικοινωνίας και σύνδεσης της ομάδας, τεχνικές συνειδητότητας όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της θετικής εκπαίδευσης, λήψης αποφάσεων, καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης, δραστηριότητες στην ομάδα και εφαρμογή των αρχών της θετικής ψυχολογίας.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι ο συνδυασμός των κύκλων εκπαίδευσης των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Καρπενησίου θα εφαρμοστεί για τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων καθώς και τη δημιουργία νέων, μετά από πιλοτική φάση, καθώς και για τη διενέργεια σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς.