Η σχετική ανακοίνωση του κτελ Ν. Ευρυτανίας είναι η εξής: