Το Μάρτιο θα παραδοθεί η ασφαλτόστρωση του Γυμνασίου-Λυκείου Κερασοχωρίου.

2227

Εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα από το Δήμο Αγράφων

Στην έγκριση του Χρονοδιαγράμματος του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Κερασοχωρίου» του Δήμου Αγράφων, προχώρησε ο Δήμος.

Σύμφωνα με σχετική σύμβαση της αναδόχου εταιρίας Φλωράκης Ε. & Βαξεβάνος Θ. Α.Ε. και του Δήμου Αγράφων, το από 1/10/2018 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου από τον ανάδοχο, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Κερασοχωρίου» Δήμου Αγράφων, με πέρας εργασιών την 24-3-2019 (συμβατική προθεσμία 180 ημέρες).