Η ΠΕ Ευρυτανίας και το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας ξεκινώντας το 2020 προγραμματίζουν δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του χώρου του μουσείου. Το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ Ευρυτανίας αποτελεί ένα «ζωντανό» οργανισμό και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής του τόπου, με πληθώρα δράσεων και περισσότερους από 5500 επισκέπτες στο πρώτο 6μηνο λειτουργίας του.

Το μουσείο, ανοιχτό στο σύνολο της κοινωνίας, την καλεί να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό και συνεχίζει την υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία της Ευρυτανίας και για όλα τα σχολεία που επισκέπτονται το Νομό μας. Η μάθηση στο ΚΙΠΕ γίνεται εξερεύνηση και παιχνίδι καθώς τα εκθέματα του μουσείου αποκαλύπτουν την ιστορία τους μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ένα νέο πρόγραμμα, υλοποιείται από το ΚΙΠΕ με τίτλο «το Μουσείο πάει σχολείο». Πρόκειται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σχολικές δομέςσεσυνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.Απευθύνεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, και το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της Ευρυτανίας, και να αντλήσουν πληροφορίες για τα σημαντικότερα εκθέματα και ιστορικά γεγονότα της περιοχής μας με βιωματικό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 9:00 – 17:00 στο 22370 80217.

Στην δράση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, το επιστημονικό προσωπικό του ΚΙΠΕ βρέθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου προσφέροντας στους μαθητές μια ξεχωριστή μουσειακή εμπειρία. Τα παιδιά με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του ΚΙΠΕ δημιούργησαν το δικό τους ψηφιδωτό εμπνευσμένο από απόσπασμα ψηφιδωτού της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του  Αγίου Λεωνίδη στο Κλαυσί Ευρυτανίας. Ανάλογες δράσεις του προγράμματος έχουν είδη υλοποιηθεί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, στο Ειδικό Σχολείο Καρπενησίου και το ΕΕΕΚ Καρπενησίου.