Σε αναμονή λίγες μέρες πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου

Μόλις την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου που έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Καρπενήσι ήταν και η ημερομηνία της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου που κηρύχτηκε άγονος.

Για την ακρίβεια, παρουσιάστηκαν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά ζήτησαν διευκρίνιση και τροποποίηση των όρων που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις των αναδόχων όσον αφορά στις συντηρήσεις, τις πιστοποιήσεις και τη λειτουργία των αναβατήρων και του υπόλοιπου ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού. 

Τελικά, η διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 στις 11 το πρωί, όπου θα παρουσιαστούν οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν προσφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι τρεις οι οποίοι πιθανά θα συνεταιριστούν προκειμένου να μισθώσουν το Χιονοδρομικό, απλώς βρίσκονται στην αναζήτηση νομικής μορφής του συνεταιρισμού τους.

Εφόσον δεν τελεσφόρησε και αυτή η δημοπρασία θα κινηθεί η διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης, με στόχο την εκμίσθωση και την άμεση λειτουργία του Χιονοδρομικού, ενόψει της χειμερινής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει.

Εν τω μεταξύ η ΠΕ Ευρυτανίας προχωρά σε εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης του εξοπλισμού και του κτηρίου, με επιμέρους εργασίες στο πλαίσιο της χειμερινής περιόδου, όπως κάνει κάθε χρόνο, όπως μας ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

Επιπλέον, ο κ. Τασιός δήλωσε στον Ευρυτανικό Παλμό για το θέμα: «Παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε στην δημοπρασία του Χιονοδρομικού και η επαναληπτική δημοπρασία κατέστη άγονη για την περεταίρω διευκρίνηση όρων της διακήρυξης αλλά και τροποποιήσεις αυτής. Η διαδικασία συνεχίζεται με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και αναμένεται να τελεσφορήσει την Παρασκευή. Για αν μην υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις οι εργασίες για την προετοιμασία του κέντρου γίνονται κανονικά».

Οι όροι της εκμίσθωσης

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.(ΦθΑν), ως έχουσα την αρμοδιότητα σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε Ευρυτανίας, διακήρυξε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου για πέντε (5) περιόδους (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις εγκαταστάσεις του ΧΚΚ που πρόκειται να εκμισθωθούν από την ΦθΑν και είναι οι εξής:

Α. Κεντρικό κτίριο επιφάνειας 2.314,17 m2 στο οποίο υπάρχουν υποδομές: – Καφεστιατορίου στον ισόγειο και τον πρώτο όροφο – Χώρο ενοικιάσεων ski – Κατάστημα πώλησης χιονοδρομικών ειδών – Ξενώνας στον πρώτο όροφο – Γκαράζ και συνεργείο. Όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους για την λειτουργία των παραπάνω.

Β. Μικρό καφέ στις πίστες

Γ. Βοηθητικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία της σχολής σκι και αποθήκευσης υλικών κοντά στις πίστες

Δ. Αναβατήρες: Δ.1 Συρόμενος Αναβατήρας «Baby Lift » είναι κινητός για τις ανάγκες της Σχολής ΣΚΙ, μήκος μεταβαλλόμενο από 100-200 m, υψομετρική διαφορά μέχρι 15 m. Δ.2 Συρόμενος Αναβατήρας «ΘΗΣΕΑΣ» εταιρικής κατασκευής Leitner. Δ.3 Eναέριος τριθέσιος Αναβατήρας «ΗΡΑΚΛΗΣ Ι» ,εταιρικής κατασκευής «ΡΟΜΑ», με μήκος 750 m και υψομετρική διαφορά 237m. Δ.4 Εναέριος διθέσιος Αναβατήρας «ΤΑΚΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ», εταιρικής κατασκευής «GRAFFER», με μήκος 376 m και υψομετρική διαφορά 52m Δ.5 Εναέριος διθέσιος Αναβατήρας «ΑΝΕΜΟΣ Ι» εταιρικής Κατασκευής «GRAFFER» με μήκος 889 m και υψομετρική διαφορά 183 m. Δ.6 Ταινιοδιάδρομος μήκους 80 μέτρων Δ.7 Καρουζέλ χιονιού Ε. Μηχανοκίνητος εξοπλισμός – Χιονοστρωτήρας Prinoth τύπου Τ4. – 3 μηχανάκια χιονιού (snowmobile)

Η εκμίσθωση του ΧΚΚ θα έχει διάρκεια πέντε (5) περιόδων (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024- 2025, 2025-2026) με δυνατότητα παράτασης για ακόμη πέντε (5) περιόδους (2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031) με απόφαση αρμοδίου οργάνου της ΦθΑν εφόσον ο μισθωτής παρέμεινε καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα απολύτως συνεπής προς τις υποχρεώσεις του οι οποίες προβλέπονται στους «Λοιπούς όρους μισθωτικής σύμβασης» του παρόντος και ιδίως ως προς: α. την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή των μισθωμάτων σύμφωνα με την Προσφορά του, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου β. την πλήρη εξόφληση όλων των προβλεπόμενων δαπανών ΟΚΩ, κοινοχρήστων, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής των χώρων του μισθίου συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, καθώς και των συναφών με τις ανωτέρω δαπάνες οφειλών προς δήμους και λοιπές αρχές, γ. την πιστή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων και των επισιτιστικών καταστημάτων σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, φορολογικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. δ. την διατήρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών (guest satisfaction index) σε επίπεδα άνω του 80% σε ελέγχους και μετρήσεις που έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί η ΦθΑν.

Λόγω του εν εξελίξει έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας με τίτλο «Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου» δεν είναι δυνατή η χρήση από τον Μισθωτή της συνολικής επιφάνειας του Σαλέ και συγκεκριμένα του πρώτου ορόφου. Συνεπώς το ετήσιο μίσθωμα που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία δεν θα καταβληθεί εις ακέραιο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα το ετήσιο μίσθωμα για το χρονικό αυτό διάστημα θα είναι μειωμένο στα 2/3.

Απαραίτητη η εμπειρία

Στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια και στη μίσθωση, μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα νομίμως εκπροσωπούμενα, ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα παραπάνω μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μία μόνο φορά, είτε ατομικά είτε ως μέλος οποιουδήποτε ομίλου ή ως συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Μέσα στους όρους βρίσκεται και η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει συγκεκριμένα την εμπειρία του σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων ή εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκομιστούν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Προαπαιτούμενο που εμπόδισε τη μέχρι τώρα μίσθωση από συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο και οδήγησε στη σύμπραξη των τριών ενδιαφερομένων, προκειμένου να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις.

Η τιμή εκκίνησης, ορίζεται στο ποσό των 30.000,00€ ανά περίοδο.

Διάρκεια Χιονοδρομικής περιόδου Η χιονοδρομική περίοδος ορίζεται από 15η Δεκεμβρίου του αρχικού έτους έως 30η Μαρτίου του επόμενου έτους και δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από τρεις μήνες. Επιπλέον εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (π.χ. επαρκής χιονοκάλυψη) η χιονοδρομική περίοδος δύναται να ξεκινά και να λήγει νωρίτερα ή αργότερα αντίστοιχα.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει προς έγκριση το Πρόγραμμα Συντήρησης κτιρίων, αναβατήρων – Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισμών γι όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης και φυσικά είναι υπεύθυνος για την καλή και νόμιμη χρήση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.