Τρία άτομα προσέλαβε ο Δήμος Αγράφων για το Κέντρο Κοινότητας

0
5641

Ο Δήμος Αγράφων προχώρησε στην πρόσληψη τριών ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητάς του.

Οι προσλήψεις έγιναν βάσει του οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ.& Κοιν. Αλλ. και της ΜΟΔ Α.Ε., της Απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων», την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της απόφασης ένταξης αλλά και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης.

Μετά την προκήρυξη των θέσεων από το Δήμο αλλά και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή, ανακοινώθηκε η πρόσληψη τριών ατόμων ως εξής:

  1. 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
  2. 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  3. 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Οι συμβάσεις όλων θα έχουν διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.