Κατασκευή χειροποίητων στολιδιών µε τη βοήθεια των παιδαγωγών του Κ∆ΑΠ στη Χριστουγεννιάτικη κεντρική πλατεία του Καρπενησίου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα µμεταφερθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Καρπενησίου