Τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ Δήμου Αγράφων και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1090

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. Τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ Δήμου Αγράφων και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας αναφέρεται η από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο Μερών.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

• Συνεργασία σε όλους τους τομείς Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής και Οικονομικής ζωής του Δήμου που υπάρχει ανάγκη στήριξης (Τοπικά Προϊόντα – Δημόσια Υγεία -Τουρισμός) σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και γενικά επιστημονικό ενδιαφέρον.

• Κοινή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σειρών μαθημάτων, ασύγχρονων ή δια ζώσης σεμιναρίων, εργαστηρίων και διαλέξεων

• Από κοινού συμμετοχή στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, τα οποία θα περιγράφονται σε ξεχωριστό παράρτημα του παρόντος Μνημονίου.

• Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού υλικού, δημοσιεύσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

• Ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και στήριξης μέσω αυτής της τοπικής οικονομίας.

(πηγή: https://www.facebook.com/municipalityofagrapha/posts/pfbid0Wd8yfS74zuhBR5YoxyL3E9Ad76c7EirLXKgHSrJVwUvxeRendRKuDUh2xEt5VTZPl)