Ανανέωση έλαβε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022,με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη  λειτουργία των Παιδικών  Σταθμών, προς όφελος των ωφελούμενων δημοτών του Δήμου Καρπενησίου. Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΟΑΕΔ επιβεβαιώνεται η αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δύο φορέων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου και του ΒΝΣ Καρπενησίου που ανήκει στον ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2012-2013. Να θυμίσουμε ότι με σχετικές αποφάσεις προηγούμενων ετών του  Δ.Σ  Καρπενησίου έχουν πραγματοποιηθεί ανανεώσεις συμβάσεων για τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015 2016, 2016-2017, 2017-2018,2018-2019, 2019-2020 και 2021-2022 στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας του Δήμου Καρπενησίου με τον ΟΑΕΔ.