Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Πανευρυτανικής Ένωσης, για 4η συνεχή χρονιά και ύστερα  από τη γενναιόδωρη  προσφορά ανώνυμου ευεργέτη μέλους της, ανάλογου  χρηματικού ποσού, αποφάσισε  τη χορήγηση υποτροφιών σε δέκα (10) Ευρυτάνες φοιτητές, απόφοιτους των Σχολείων του νομού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και την οικονομική ενίσχυση σε δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σημειώνεται ότι κάθε φοιτητής  θα λάβει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, το οποίο θεωρείται ως  σημαντικό βοήθημα για το ξεκίνημα των σπουδών του. Η επιλογή τους έγινε  σε συνεργασία με  υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες της Ευρυτανίας, κυρίως δε με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου.

Ήδη άρχισε η διαδικασία καταβολής των χρημάτων σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμός και με  σχετική επιστολή μας επισημαίνεται ότι  η οικονομική αυτή  ενίσχυση θα επανεξετασθεί  και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον υπάρξουν από μέρους τους οι  ανάλογες προσπάθειες για απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η  Ένωσή μας πρόσφερε, επίσης,  σε δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά το τρέχον  έτος, επιπλέον,  το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00)  ευρώ,  προσφορά και αυτή του ιδίου μέλους της.    

Ο/Η  ανώνυμος/η αυτός/ή ευεργέτης, γνωρίζοντας καλά τις οικονομικές συνθήκες, που διαχρονικά δυσκολεύουν τους νέους που αποφοιτούν από Σχολεία της Ευρυτανίας μας και εισάγονται σε διάφορες Ανώτατες Σχολές,  διέθεσε  ένα σεβαστό ποσό για την εποχή μας, που δεν τους βοηθάει μόνον υλικά αλλά, κυρίως, και ηθικά.  Σημειώνεται ότι  οι υποτροφίες αυτές είναι οι περισσότερες και οι μεγαλύτερες, ως προς το ποσό, από όλες τις υποτροφίες που δίδονται από άλλους φορείς της Ευρυτανίας.

‘Η παραπάνω, όντως ευεργετική, φιλανθρωπική και θεάρεστη πράξη  του χορηγού των υποτροφιών  σε συνδυασμό με την επιθυμία του να τηρηθεί η ανωνυμία, και η χορήγησή των χρημάτων να γίνει απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες και ιδιαίτερες εκδηλώσεις,  φανερώνουν τα ανώτερα ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά  λίαν αξιοπρεπών και  καλλιεργημένων Ανθρώπων, τόσον απαραίτητων στη σημερινή εποχή της κρίσης όλων των αξιών, υλικών και ηθικών’ τόνισε το Δ.Σ. της Ένωσης στη σχετική της ανακοίνωση.