Χρηματοδοτήσεις για δύο έργα ψήφισε το ΔΣ Καρπενησίου

0
3088

Στην αποδοχή χρηματοδότησης και εγγραφή των έργων «Ανάπλαση Γέφυρας «Καμάρας» Δομιανών και Περιβάλλοντος Χώρου» καθώς και «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Η απόφαση ελήφθη, σε συνέχεια αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα και της από 15/3/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ποσού 200.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και του έργου «Ανάπλαση Γέφυρας «Καμάρας» Δομιανών και Περιβάλλοντος Χώρου» ποσού 165.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου.
Συγκεκριμένα το ΔΣ κλήθηκε να αποδεχτεί την πίστωση των 200.000,00 € και την πίστωση των 165.000,00 € να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα 2019 τα έργα και να εγγράψει στον προϋπολογισμό έτους 2019 τα αντίστοιχα ποσά.