Χωρίς ενισχυμένο προσωπικό και μηχανήματα ο Δήμος Καρπενησίου για τους χειμερινούς μήνες

0
2751

Αδυναμία καθαρισμού με ίδια μέσα του οδικού δικτύου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο δηλώνει ο Δήμος Καρπενησίου, οποίος δεν διαθέτει ενισχυμένο προσωπικό και μηχανήματα για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του χειμώνα. Αναλυτικότερα, το προσωπικό και τα μηχανήματα έργου του δήμου είναι:Α) Προσωπικό του δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών ΜΕ αποτελείται από επτά (7) άτομα τα οποία είναι: Καυκιάς Κωνσταντίνος, ΔΕ Χειριστών ΜΕ, Κοντογεώργος Παναγιώτης, ΔΕ Χειριστών ΜΕ, Μάλλιος Νικόλαος, ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ, Οικονόμου Στυλιανός, ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ, Αναγνωστάκης Δημήτριος, ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ, Βλάχος Γεώργιος, ΔΕ Χειριστών ΜΕ και Ασπροποταμίτης Γεώργιος, ΔΕ Χειριστών ΜΕ.Β) Μηχανήματα Έργου του Δήμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό δρόμων εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών είναι δεκαπέντε (15) στο αριθμό και είναι εννέα (9) φορτωτές, ένας (1) εκσκαφέας, ένα (1) graderκαι τέσσερα (4) εκχιονιστικά με λεπίδα αλατιέρα 4×4.
Ο Δήμος Καρπενησίου αναφέρει:
‘’Θεωρούμε ότι με την στελέχωση αυτή καθώς και τα μηχανήματα έργου που διαθέτει ο Δήμος δεν είναι δυνατό η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαρισμού του οδικού δικτύου (από χιόνια ή καταπτώσεις γαιών) ταυτόχρονα στην πόλη του Καρπενησίου, στις 49 Τοπικές Κοινότητες και τους οικισμούς τους.
Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες που θα προκύψουν εξαιτίας των καιρικών φαινομένων προτείνουμε να ανατεθεί μέρος του καθαρισμού του οδικού δικτύου σε ιδιώτες σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019 2020».’’