Χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή τα νέα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για τον Δήμο Αγράφων

2546

Με την από 22-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε η επιβολή νέων τελών για ύδρευση και αποχέτευση, για το έτος 2019. Με εισήγησή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων  προς το Δημοτικό Συμβούλιο πρότεινε την επιβολή των τελών ύδρευσης παγίων, ελάχιστης κατανάλωσης και αποχέτευσης  για το οικονομικό έτος 2019, σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των δικτύων υδρεύσεως και αποχέτευσης του Δήμου στις τοπικές κοινότητες  του Δήμου Αγράφων, ως εξής:

  • Οικίες 39,00 Ευρώ ετησίως
  • Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ 50,00 Ευρώ ετησίως
  • Ψησταριές, Εστιατόρια, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 65,00 Ευρώ ετησίως
  • Ξενοδοχεία 100,00 Ευρώ ετησίως
  • Βιοτεχνίες – Εργοστάσια 100,00 Ευρώ ετησίως
  • Λοιπά καταστήματα 50,00 Ευρώ ετησίως

Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού. Ορίζεται ως μέση οικιακή κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα. Αντίστοιχα για τα καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία ορίζεται ως μέση κατανάλωση η ποσότητα των εβδομήντα (70) κ.μ. νερού ανά μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με την κατώτερη δυνατή τιμή. Για τα παραδοσιακά καφενεία ορίζεται ως μέση κατανάλωση η ποσότητα των πενήντα (50) κ.μ. νερού ανά μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με την κατώτερη δυνατή τιμή. Το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή θα ανέρχεται στο ποσό των 60,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων, την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών καθώς και τις προαναφερόμενες διατάξεις και το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που εξακολουθούν να υφίστανται αυτή την περίοδο στη χώρα μας, προτείναν οι τιμές για το έτος 2019, στα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, του Δήμου, να κυμανθούν στα επίπεδα του 2018, τηρώντας τη θεμελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας, διαμορφώνοντας τις τιμές ως εξής :

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ➢ Οικίες :  35,40€, ετησίως

➢ Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ  :  50,00€, ετησίως

➢ Ψησταριές, Εστιατόρια  :  65,00€, ετησίως

➢ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια  : 110,00€, ετησίως

➢ Ξενοδοχεία   : 265,48€, ετησίως

➢ Βιοτεχνίες – Εργοστάσια  : 265,48€, ετησίως

➢ Λοιπά καταστήματα : 50,00€, ετησίως. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 150,00€/ανά παροχή για απόσταση έως 10m από το δίκτυο. Άνω των 10m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τέλος επανασύνδεσης μετά από προσωρινή διακοπή (μέχρι 2 έτη): 30,00€.  Τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή (μετά τα 2 έτη): 60,00€. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού. Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης 80,00 €/ανά σύνδεση. Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου θα επιβάλλονται πρόστιμα.