Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για το ότι οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων για το σχολικό έτος 2023-2024, θα παραμείνουν και θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή.

Με την απόφαση αυτή οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα και δε θα σημειωθεί καμία αλλαγή σε τμήματα και τάξεις. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Αναφορικά με τις σχολικές μονάδες Αγράφων δεν προτείνεται καμία σχολική μεταβολή ( Ίδρυση – κατάργηση – συγχώνευση- προβιβασμός- υποβιβασμός) στις ήδη λειτουργούσες σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία- Δημοτικά- ΣΜΑΕ) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ) στο Δήμο Αγράφων, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.