Την επιβολή και διατήρηση στα επίπεδα του 2021 των τελών ύδρευσης παγίων, ελάχιστης κατανάλωσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2022, σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των δικτύων υδρεύσεως και αποχέτευσης του Δήμου στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγράφων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Το πάγιο συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης κατανάλωσης ορίζεται ως εξής:

Οικίες- Στάβλοι 25,00 Ευρώ ετησίως, Καφενεία 30,00 Ευρώ ετησίως, Ψησταριές, Εστιατόρια, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 30,00 Ευρώ ετησίως, Ξενοδοχεία 80,00 Ευρώ ετησίως, Βιοτεχνίες – Εργοστάσια 80,00 Ευρώ ετησίως και Λοιπά καταστήματα 30,00 Ευρώ ετησίως. Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού.

Ορίζεται ως ελάχιστη οικιακή κατανάλωση η ποσότητα των είκοσι (20) κ.μ. νερού ανά μήνα. Αντίστοιχα για τα καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία ορίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα. Για τα παραδοσιακά καφενεία ορίζεται ως μέση κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30)κ.μ. νερού ανά μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με την κατώτερη δυνατή τιμή. Για τα οικόπεδα ή Αγροτεμάχια με παροχή ύδατος η ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται σε πέντε(5) κ.μ. νερού ανά μήνα. Η περίοδος καταμέτρησης θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου η οποία θα εκδίδεται έως τέλος Απριλίου ειδάλλως θα ισχύει ετησία κατανάλωση ύδατος. Επί υπέρβασης του ορίου μέσης κατανάλωσης θα ορίζονται χρεώσεις. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ανέρχεται στα 100,00 €/παροχή για απόσταση έως 10 m από το δίκτυο. Το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή ορίζεται στα 50,00 €. Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στον κανονισμό.

Ποιοι έχουν μειώσεις

Μείωση 50% θα έχουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και μόνο σε οικιακή χρήση, ως κάτωθι: Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% με συνολικό εισόδημα έως20.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 15.000€. Η Ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 300.000,00 Ευρώ. Η παροχή ύδρευσης να είναι στο όνομα τους ή στο όνομα του/της συζύγου ή είναι υπόχρεος και αφορά στην κατοικία τους καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενο μέλος με αντίστοιχη αναπηρία θα γίνεται έκπτωση50% .