Ενημερωτική εκδήλωση Καρπενήσι

Το ΕΒΕ Ευρυτανίας και η ΑΝΔΙΑ διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η ενημέρωση αφορά τα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» & «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΜΟΝΤΑΝΑ την Τετάρτη 5 Μαΐου 2023, ώρα έναρξης 17:00.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Τα προγράμματα αφορούν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€​. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα δέχεται αιτήσεις έως εξαντλήσεως των προϋπολογισμών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκινάει στις 18.00 με τον χαιρετισμό του κ. Τσάμπρα Χρήστου, Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας και ακολουθούν οι παρουσιάσεις των δράσεων: 18.15 – 18.30: Παρουσίαση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Ταξίδης Χρήστος, Υπεύθυνος Δράσης. 18.30– 18.45: Παρουσίαση της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». 18.45– 19.00: Παρουσίαση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» – Ράμμος Ιωάννης, Υπεύθυνος Δράσης. 19.00-19.15: Παρουσίαση της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» – Πασαπόρτη Χρηστίνα, Υπεύθυνη Δράσης. 19.15-19.30: Παρουσίαση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός  ΜμΕ» – Πασαπόρτη Χρηστίνα, Υπεύθυνη Δράσης.