Σε 16 νέες δράσεις και προγράμματα προχωράει από το φθινόπωρο ο ΟΑΕΔ για χιλιάδες ανέργους. Όπως αναφέρει ο Διοικητής Σπύρος Πρωτοψάλτης «ο ΟΑΕΔ δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτές και ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, προσαρμόζοντας με ταχύτητα τις δράσεις και τη στρατηγική του».

Τα νέα προγράμματα απασχόλησης για την «επόμενη μέρα» παρουσιάζονται στο εξαμηνιαίο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021) ενημερωτικό e-magazine ΟΑΕΔnews.

Όπως σημειώνεται, τα προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα εντός του επόμενου τριμήνου είναι τα ακόλουθα:

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Β’ κύκλος).

– Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

– Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, στο ψηφιακό μάρκετινγκ (Β΄ κύκλος).

Προγράμματα για απολιγνιτοποίηση

– Δέσμη προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης, προεργασίας σε περιοχές και για ανέργους που επλήγησαν κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

– Δράσεις συμβουλευτικής κατάρτισης απασχόλησης, 42 εκ. ευρώ, για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-64 ετών, στις περιφέρειες αναφοράς, ατομική συμβουλευτική, υποστήριξη στην απόκτηση δεξιοτήτων διαμόρφωσης επιχειρηματικών ιδεών, ομαδική συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας και επιχειρηματικότητας. Η κατάρτιση περιλαμβάνει 4μηνη πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις, στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης οικοσυστήματος παραγωγής προϊόντων ηλεκτροκίνησης, αγροτικών μονάδων παραγωγής – τυποποίησης προϊόντων, πράσινης οικονομίας, τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και διοικητικών υπηρεσιών, με πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 22,8 εκ. ευρώ, για 3.400 ανέργους στις περιοχές αναφοράς, ωφελούμενους συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης σε τομείς Διοίκησης, ΤΠΕ, τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, πράσινης οικονομίας, ΑΠΕ, τυποποίησης, εμπορίας αγροτοδιατροφικού κλάδου, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ηλεκτρονικού εμπορίου, διάρκειας 8 μηνών και επιχορήγηση 75% – 100%.

Επίσης, είναι υπό σχεδιασμό νέα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης:

– Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης.

– Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε περιοχές υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

– Στοχευμένο πρόγραμμα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.

– Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους.

– Επέκταση πιλοτικών δράσεων «ανοικτού τύπου».

– Πρωτοβουλία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

www.dikaiologitika.gr