‘Όχι’ του Δήμου Καρπενησίου στην Τράπεζα της Ελλάδος

3249

Άνοιξε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, να υποχρεώσει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να μεταφέρουν τα τραπεζικά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παπαροϊδάμης Βασίλειος χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή της Κυβέρνησης ως ‘’προέκταση της αντιλαϊκής πολιτικής της’’, ενώ πρόσθεσε λέγοντας ‘’Είναι πολιτικά απαράδεκτη, εφόσον αποβλέπει στην ενίσχυση του τραπεζικού κεφαλαίου, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Προσχηματικού χαρακτήρα για την τιμή των όπλων θεωρούμε την απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστικές προσφυγές. Καλλιεργεί αυταπάτες και συγκαλύπτει στηρίζοντας τις αντιλαϊκές πολιτικές. Φαίνεται πως η «Νέα Δημοκρατία» και οι άλλοι διαχειριστές του συστήματος διαφωνούν με την Κυβέρνηση και φυσικά απλά διαφωνούν στα λόγια, αλλά δεν κάνουν τίποτα στην πράξη. Δεν ενημερώνουν το λαό.’’ Παρά τις αντιδράσεις του κ. Παπαροϊδάμη, που ψήφισε «κατά» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου σύμφωνα με την 26-3-2019 εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική της Ελλάδας χωρίς να γίνει η μεταφορά των τραπεζικών διαθεσίμων σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη, Περί ταμειακών διαθεσίμων. Ορίζει υπόλογο-διαχειριστή του λογαριασμού την κα. Μπούρα Ευαγγελία, Ταμίας του Δήμου Καρπενησίου με αναπληρώτρια την κα Γραμματικογιάννη Βασιλική. Αποφασίστηκε επίσης, να ζητηθούν τα επιτόκια από το Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου ανοίχτηκε λογαριασμός, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε, καθώς και από τις εμπορικές τράπεζες.