1.000 ευρώ για την παρακολούθηση των όρων της ενεργειακής αναβάθμιση του φωτισμού Αγράφων

0
1312

Υπό συχνή παρακολούθηση βρίσκεται η ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Ci του Δήμου Αγράφων, θέμα που είχε αναδείξει πρώτος Ο Ευρυτανικός Παλμός με αποκλειστικό ρεπορτάζ προ μηνών, καθώς ο στόχος του Δήμου είναι να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να είναι πάντα μπροστά στις εξελίξεις συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης, υπό την επίβλεψη ειδικών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος προχώρησε σε αποδέσμευση πίστωσης ύψους εννιακοσίων ενενήντα δύο (992,00) ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης των όρων του έργου, από ανεξάρτητο σύμβουλο, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.