1 Πρόσληψη στον Δήμο Καρπενησίου μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ

645
blacksmith 5023035 1280

Έγκριση έλαβε η πρόσληψη προσωπικού για δώδεκα (12) μήνες, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου Καρπενησίου, μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), και συγκεκριμένα την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΥΕ Σιδηρουργών.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για ανθρώπους ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς λόγω ηλικίας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Για την πρόσληψη αυτή, η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12). Το ποσόν επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750€.