10.000€ για Υποτροφίες σε Ευρυτάνες Φοιτητές

1014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Πανευρυτανική Ένωση υλοποιώντας κι εφέτος, για όγδοη συνεχή χρονιά, σχετικό πρόγραμμα  στήριξης  άπορων  φοιτητών, απόφοιτων Σχολείων της γενέθλιας γης μας  Συγκεκριμένα, εφέτος χορηγεί δέκα (10) υποτροφίες των χιλίων (1.000,00)€ η κάθε μία, εκ των οποίων οι οκτώ (8) σε πρωτοετείς  και οι δύο (2) σε φοιτητές άλλων ετών, οι οποίοι έλαβαν το βοήθημα αυτό και κατά τα παρελθόντα ακαδημαϊκά έτη συνεχίζοντας τις σπουδές τους  με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα μαθήματα.

Το ποσό των υποτροφιών κρίνεται σημαντικό για το ξεκίνημα ή τη συνέχιση των σπουδών τους και αποτελεί και ηθική αμοιβή και επιβράβευση των προσπαθειών τους. Η επιλογή των παραπάνω φοιτητών έγινε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου και άλλους υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες και,  φυσικά, με κύριο κριτήριο την οικονομική κατάστασή τους. Υπενθυμίζουμε ότι το χρηματικό ποσό, το οποίο διατίθεται από την Πανευρυτανική Ένωση, κάθε χρόνο, για  τον παραπάνω θεάρεστο σκοπό, προέρχεται από  ανώνυμο/η ευεργέτη/τιδα, όχι μόνον της Ένωσής, που ύστερα από επιθυμία του/της, τα χρήματα  κατατίθενται  απευθείας στους λογαριασμούς των υποτρόφων φοιτητών, αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις και τυμπανοκρουσίες, όπως είναι και η επιθυμία του.