Στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για το Κολυμβητήριο, τη Μαθητική Εστία, την Πρόνοια και το ΚΑΠΗ, εξασφαλίζοντας τη θέρμανση, τόσο για τους μαθητές, τους κολυμβητές, τα άτομα της τρίτης ηλικίας αλλά και τους εργαζόμενους, με δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 9.710,44 ευρώ. Αναλυτικότερα, το ποσό αυτό μοιράζεται ως εξής: στο Κολυμβητήριο θα δαπανηθεί το ποσό των 3.836,56 ευρώ, στη Μαθητική Εστία το ποσό των 4.793,22 ευρώ, ενώ στην Πρόνοια και στο ΚΑΠΗ το ποσό των 1.080,66. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. Ως ανάδοχος ορίζεται ο κ. Τρίκκας Κωνσταντίνος.