10.000 ευρώ για την δεξαμενή της Τ.Κ. Λεπιανών Ασπροποτάμου

0
2683

Το ποσό των 9.981, 36 ευρώ, πρόκειται να διαθέσει ο Δήμος Αγράφων ύστερα από την από 5-3-2019 απόφαση Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή για την προμήθεια μεμβρανών στεγανοποίησης δεξαμενών της Τοπικής Κοινότητας Λεπιανών της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Με στόχο την διασφάλιση της υγείας των δημοτών, της καλύτερης ποιότητας νερού, αλλά και την αποφυγή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης εισβολής στις δεξαμενές της Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Αγράφων, οι οποίες δεν διέθεταν την απαραίτητη στεγανοποίηση, αποφασίστηκε η τοποθέτηση ειδικών μεμβρανών, προσφέροντας μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας σε αυτές. Το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης και η πληρωμή της ισόποσης δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2019.