Την συντήρηση και επισκευή των δεξαμενών του πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Αγράφων, όπως κάθε χρόνο, επισκευάζοντας τυχόν διαρροές και προλαμβάνοντας βλάβες, με σκοπό να διασφαλίσει την αρτιότητα της λειτουργίας των δεξαμενών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και την ποιότητα του νερού από τις οποίες τροφοδοτείται ο Δήμος, τόσο για τους πολίτες, όσο και τα ζώα του.

Ιδιαίτερα, μετά τις συνεχόμενες διακοπές νερού του φετινού καλοκαιριού, λόγω λειψυδρίας και βλαβών στις δεξαμενές, το έργο κρίνεται απαραίτητο. Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.093,60€. Η πληρωμή  της ισόποσης δαπάνης θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021.