10 εκατ. € για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

546
annual checkup 1410975274 770x533 1

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» και συγκεκριμένα των Δράσεων:

  • «4.5.1_1 – Ανάπτυξη υποδομών υγείας, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Νέες πράξεις)».
  • «4.5.2_2 – Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) –(Νέες πράξεις)».

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν έργα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προνοσοκομειακής φροντίδας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Έργα για τον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.
  • Δράσεις για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής:

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και Εποπτευόμενοι Φορείς του
  • 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  • ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΘΗΒΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΚΥΜΗΣ και ΛΑΜΙΑΣ.

«Θέλουμε να έχουν όλοι οι Στερεοελλαδίτες πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας. Μεριμνούμε για αυτό με σειρά έργων και δράσεων ενίσχυσης δομών Υγείας, τα οποία δρομολογήθηκαν κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο και ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Παρεμβαίνουμε και πάλι για τη στήριξη της δημόσιας Υγείας καιδιαθέτουμε χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ, από το νέο μας ΕΣΠΑ. Στόχος μας, η υλοποίηση έργων και δράσεων ενίσχυσης Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και γενικότερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».